Butik

Du kan købe vores bøger i vores fysiske butik i Odense, i vores webshop her eller i udvalgte tegneseriebutikker og boglader. Herudover kan du hente bøger på Christianshavn og i Holbæk/Odsherred. Vi planlægger at udgive 2-4 tegneserier om året :)

Adressen på vores udsalgssted i Odense er:
Østre Stationsvej 42

Baghuset
5200 Odense C.

Viser 1–10 af 16 resultater